GAMESZ története

A jelenlegi Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet elődje az Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága volt. Az I. kerület Kosciuszkó Tádé utca 3. szám alatti általános iskola épületének 2 helyiségben kezdte meg működését néhány fővel. Ellátta az óvodák, általános iskolák, a Zeneiskola, Nevelési Tanácsadó és sportlétesítmény működtetésének operatív gazdálkodási feladatait.

A munkakörök kétévenként cserélődtek, így a dolgozók több témakörben is tapasztalatot szerezhettek, amely a helyettesítések szempontjából is egyszerűbbnek bizonyult. 1981-ben az Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnokságához került a XII. Maros utcai rendelőtől 5 Bölcsőde, az Öregek Napközi Otthona (Hattyú u. 16.) és a KÖJÁL. Ezzel az átvétellel a feladatok némileg megnőttek.

1982. január 1-től az intézmény új elnevezést kapott: Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet. 36 fős dolgozói létszámból több mint 10 éven keresztül 16 fős szakmunkásokból álló műszaki gárda látta el az intézmények kisjavítási, karbantartási feladatait.

Ezzel az új szervezet létrehozásával a feladatok is megváltoztak. Az adminisztratív tevékenység és a megnövekedett létszám miatt az iskolahelyiség már nem volt megfelelő a munkavégzéshez, így 1983. júniusában a GAMESZ, annak vezetője és a műszaki csoport is átköltözött a Kosciuszkó u. 3.-ból, illetve a Tanács épületéből a Pálya utca 7.-be, ahol a Tanács több helyiségű iroda kialakításával kívánta a dolgozók munkájának és együttműködésének hatékonyságát növelni.

1994-ben a GAMESZ-hoz integrálták a 4 felnőtt és 2 gyermek háziorvosi rendelőt. Ez szintén több elfoglaltságot jelentett, mivel központilag kellett a gyógyszer-, kötszer-, irodaszer-, nyomtatványrendelést végezni és különféle jelentéseket, információkat szolgáltatni. A megnövekedett és megváltozott feladatok színvonalasabb végzéséhez előírták a számítógépes könyvelés alkalmazását. 1996-ban a Háziorvosi rendelőket átvette az Egészségügyi Szolgálat. 1997. június 30.-val megszüntették a karbantartó dolgozók munkaviszonyát és felszámolták a karbantartó műhelyt.

A ’90-es évek elején indult el GAMESZ feladatként az Önkormányzat Népjóléti Irodáján készült határozatok szerinti segélyek kiutalása, amely napjainkban is többféle rendszeres-, eseti-, és természetbeni juttatást jelent.

Az önkormányzati tulajdonban álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek kezelői és bérbeadói feladatait 1993. július 1-től a Budavári Önkormányzat által alapított egyszemélyes gazdasági társaság, az I. ker. Házgondnoksági Kft. végezte.

Az I. kerület Házgondnoksági Kft. a korábbi XII-I. kerület Ingatlankezelő Vállalat jogutódjaként jött létre, tulajdonképpen a volt IKV feladatkörét vitte tovább, tevékenysége azonban az időközben bekövetkezett jogszabályváltozásokat követve fokozatosan átalakult.

Az I. kerület Házgondnoksági Kft. 1993 és 2007 között több komoly fejlesztést hajtott végre feladatkörének bővítésével, 1994-ben létrehozta az addig szerződéskötő feladatokat is ellátó kirendeltségek mellett önállóan működő helyiséggazdálkodási csoportot, majd 2001. január 1-től – megszüntetve a Díjbeszedő Holding Zrt.-vel évekig fennálló faktoring szerződést – az önkormányzati bevételek felfuttatása érdekében saját tevékenységébe vonta az önkormányzati lakások lakbérszámlázását és beszedését, a lakbérleti szerződésekkel összefüggő teljeskörű ügyintézést is.

Ezt a tevékenységet a korábbi helyiséggazdálkodási csoportból létrehozott bérleményüzemeltetési iroda látta el. Az I. kerület Házgondnoksági Kft. végezte kezelési csoportján belül az önkormányzati tulajdonban álló, külső közös képviselős társasházakban lévő albetétek kezelését, az önkormányzati tulajdonos képviseletét a társasházi közgyűléseken.

2005. január 1-től az egyéb önkormányzati tulajdont érintő kezelési feladatokkal együtt ezt a tevékenységet is a bérleményüzemeltetési iroda vette át. Ilyen módon az I. kerület Házgondnoksági Kft. keretein belül elkülönült a kizárólag társasházi közös képviseletet ellátó kezelési csoport tevékenysége, mely nem az önkormányzati tulajdonban álló ingatlanokkal kapcsolatos feladatokat végezte.

A Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete 231/2006. Kt. számú határozata alapján a Házgondnoksági Kft. által ellátott feladatok − az I. kerületben lévő önkormányzati tulajdonú épületek és azon belül a lakások és egyéb helyiségek üzemeltetési, fenntartási feladatai is − 2007. július 1-től a GAMESZ feladatkörébe tartoznak. Az I. kerület Házgondnoksági Kft. pedig csökkentett létszámmal és költségvetéssel működő, kizárólag társasházi közös képviseletet ellátó gazdasági társaságként működik tovább a GAMESZ régi irodáiban.

A többrétű feladatok és létszámbővülés miatt 2007. július 1.-vel a felújított I. kerület Iskola utca 16. épületben kapott helyet a pénzügyi-számviteli, műszaki, bérleményüzemeltetési, hulladékkezelési osztály 39 fővel. 2008. évtől ugyancsak bővült a feladatunk, a Vári beléptetés működtetésével, melyet 12 fő lát el, így a GAMESZ jelenlegi létszáma 51 fő.

Járdatakarító gépek
Épület felújítások
Intézmény felújítások

Alapító okirat

Szervezeti- és Működési Szabályzatok