Budavári Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet

A jelenlegi intézmény a volt GAMESZ és az I. ker. Házgondnoksági Kft. tevékenységének összevonásával 2007. július 1-én jött létre. Ennek eredményeképpen a jelenlegi GAMESZ a korábbi önkormányzati intézményekkel összefüggő gazdasági-műszaki feladatok mellett az önkormányzati tulajdonban álló ingatlanok kezelői és bérbeadói feladatainak ellátását is végzi.

Az összevonást követően 2007. július 1-től az intézmény új székházba költözött a Bp. I. Iskola u. 16. szám alá.

Ebben az épületben kapott helyet a Polgármesteri Hivatal kihelyezett ügyfélszolgálati irodája, mely elsősorban a Vízivárosban élő polgárok ügyeinek intézését segíti elő.

Bérleményüzemeltetési osztályunk az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérlőinek bérleti szerződéssel összefüggő ügyeit, a lakbérek és helyiségbérleti díjak számlázását, beszedését, a fenti ügyekkel kapcsolatosan beérkező bejelentések, panaszok kivizsgálását, valamint az önkormányzati tulajdonban álló ingatlanok kezelési feladatait végzi.

Műszaki osztályunk az önkormányzati tulajdonban álló ingatlanokkal kapcsolatban felmerülő műszaki bejelentéseket vizsgálja ki, elvégzi a bérbeadóra tartozó karbantartási, helyreállítási, felújítási munkákat úgy a lakásokban, mint az épületekben is.

Pénzügyi osztályunk foglalkozik a Polgármesteri Hivatal Népjóléti Irodája által megállapított ápolási díjak, temetési segélyek, születési támogatások, alkalmi segélyek, rendszeres szociális segélyek, létfenntartási segélyek, beiskolázási támogatások lakcímre-, illetve bankszámlára történő utalásával a jogosultak felé. A pénztárban lakás- és helyiségbérlőink, valamint a GAMESZ-hez tartozó intézmények a pénztári órák alatt teljesíthetik befizetési kötelezettségüket.

A közterület takarítási osztályunk az I. kerületi Önkormányzat illetékessége alá tartozó közterületek járdafelületeinek tisztaságáért felelős. A járdatakarítógépek útvonalát egy professzionális térkép segítségével Ön is végig tudja követni.

Munkánkat a mindenkor hatályos jogszabályok keretei között, az ügyfelek és a tulajdonosok igényeinek szem előtt tartásával végezzük.

Bízunk benne, hogy szolgáltatásainkat minél több kerületi polgár veszi igénybe. Ennek érdekében minden munkatársunk arra törekszik, hogy a kerület lakosságának elvárásait a lehető legmagasabb színvonalon lássuk el. Köszönjük megtisztelő bizalmukat és folyamatosan várjuk építő jellegű javaslataikat, bejelentéseiket, melyeket munkánk során hasznosítani fogunk a kerület ellátásának minél színvonalasabbá tétele érdekében.