Ugrás a tartalomhoz

Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ

Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ

A Budavári Önkormányzat jogelődje (a Budapest I. kerületi Tanács VB) 1988-ban hozta létre a Családsegítő Központot azzal a céllal, hogy a Szociálpolitikai Osztály munkáját megkönnyítse. Feladatköre volt a rendszerváltás időszakában megnövekedett szociális problémák családközpontú kezelése. 1998 októberében kibővült a gyermekjóléti szolgáltatással, ekkor vette fel a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat nevet. A kerületben élő idős, beteg lakosok ellátását biztosító másik szociális intézmény – a Gondozási Központ -, amely már 1971 óta működik kerületünkben 2007. július 1-én egyesült egy integrált, szociális szolgáltatásokat biztosító intézményben.

Az integrált intézmény komplex módon látja el a kerületben élők szociális és gyermekjóléti szolgáltatásból eredő feladatokat. 6 telephelyen működik és jelen pillanatban 7 különböző szociális, és gyermekjóléti szolgáltatást biztosít, valamint közművelődési feladatot lát el. Az étkeztetés, a házi segítségnyújtás, és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a gondozási feladatokat ellátó Központhoz (Attila út 8.), míg a családsegítés, a gyermekjóléti szolgáltatás, és a közösségi ellátás a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálathoz (Attila út 89.) tartozik. Az idősek nappali ellátását három Idősek Klubja biztosítja.

Célunk, hogy a kerületben élő szociális és mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, illetve krízishelyzetbe került személyek, családok életvezetési képességét megőrizzük, az ilyen helyzethez vezető okokat megelőzzük és a krízishelyzet megszüntetését elősegítsük. Az idős, a közösség támogatására, odafigyelésére szoruló, vagy beteg, és egyedül lévő kerületi lakosok számára egy jól működő, odafigyelő, segítő háló.

cím: 1012 Attila u. 89.
telefon/fax:
 356-8363, 356-9599
web: www.budavarszk.hu
e-mail: budavarszk@budavarszk.hu