Ugrás a tartalomhoz

Budavári Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet


Tisztelt Bérlőink!

Tájékoztatjuk, hogy 2024. március 1-től

az önkormányzati tulajdonban álló lakóépületekben az alábbi változások lépnek életbe:

Gyorsszolgálati feladatok ellátása:

  • KGA FM Kft.

Ügyeleti időben (hétköznap munkaidőn kívül, valamint hétvégén egész nap) hívható telefonszám:           

06/70/466-9461

Munkaidőben hívható telefonszám (GAMESZ):   06/1/225-2465

Takarítási feladatok ellátása – lakóépületek közös tereiben, szeméttartályok mozgatása, tisztítása:

  • Via Baltic Kft.

Panaszbejelentés (GAMESZ): lengyel.judit@budavargmsz.hu,
telefon: 06/1/225-2453

További információ a hibabejelntő oldalunkon.


A jelenlegi intézmény a volt GAMESZ és az I. ker. Házgondnoksági Kft. tevékenységének összevonásával 2007. július 1-én jött létre. Ennek eredményeképpen a jelenlegi GAMESZ a korábbi önkormányzati intézményekkel összefüggő gazdasági-műszaki feladatok mellett az önkormányzati tulajdonban álló ingatlanok kezelői és bérbeadói feladatainak ellátását is végzi.

Az összevonást követően 2007. július 1-től az intézmény új székházba költözött a Bp. I. Iskola u. 16. szám alá.

Ebben az épületben kapott helyet a Polgármesteri Hivatal kihelyezett ügyfélszolgálati irodája, mely elsősorban a Vízivárosban élő polgárok ügyeinek intézését segíti elő.

Bérleményüzemeltetési osztályunk az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérlőinek bérleti szerződéssel összefüggő ügyeit, a lakbérek és helyiségbérleti díjak számlázását, beszedését, a fenti ügyekkel kapcsolatosan beérkező bejelentések, panaszok kivizsgálását, valamint az önkormányzati tulajdonban álló ingatlanok kezelési feladatait végzi.

Műszaki osztályunk az önkormányzati tulajdonban álló ingatlanokkal kapcsolatban felmerülő műszaki bejelentéseket vizsgálja ki, elvégzi a bérbeadóra tartozó karbantartási, helyreállítási, felújítási munkákat úgy a lakásokban, mint az épületekben is.

A gazdasági igazgatóság feladata a GAMESZ és a hozzá rendelt önállóan működő és üzemeltetési körébe tartozó oktatási intézmények gazdálkodásának megszervezése, a gazdasági események rögzítése, a vagyonvédelem biztosítása. A pénzügyi, számviteli rend betartásáért felelős szervezeti egység.

A gazdasági szervezet ellátja:

  • az intézmény költségvetésének előirányzatai tekintetében a gazdálkodással, könyvvezetéssel és az adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat,
  • az intézmény működtetésével, üzemeltetésével, a intézmény vagyongazdálkodása körében a beruházással, a vagyon használatával, hasznosításával, védelmével kapcsolatos feladatokat.

Közterületi osztályunk a kerület járdatakarítási feladatait végzi, többek között a kerület kezelésében lévő utcák járdáinak tisztítása, illetve az ehhez szükséges gépek műszaki felügyelete, javíttatása, a közterület-fenntartókkal való kapcsolattartás, a közterületre kihelyezett kutyaürülék gyűjtőedények (kb. 150 db) karbantartása, zsákok cseréje, a kerület közterületén kihelyezett zászlók cseréje, javítása tartozik feladataik közé.

A munkánk végzése során elsődleges szempont, hogy a felmerülő igények alapján a köztisztaság fenntartását elősegítsük, továbbá az, hogy a beérkező lakossági bejelentések szerint tevékenységünket minden esetben a kerület lakosságának minél nagyobb megelégedésére végezzük el. Munkák elsősorban a kerületben élő embereket szolgálja, az ő érdekükben történik.

Bízunk benne, hogy szolgáltatásainkat minél több kerületi polgár veszi igénybe. Ennek érdekében minden munkatársunk arra törekszik, hogy a kerület lakosságának elvárásait a lehető legmagasabb színvonalon lássuk el. Köszönjük megtisztelő bizalmukat és folyamatosan várjuk építő jellegű javaslataikat, bejelentéseiket, melyeket munkánk során hasznosítani fogunk a kerület ellátásának minél színvonalasabbá tétele érdekében.